EPSEVG
català | español
 Presentació
 Difusió d'Experiències
 Recursos d'Informació
  La integració en l'espai Europeu d'educació
  El paper de les TIC en l'EEES
  Millora, qualitat i innovació educativa
  Docència, investigació i societat
  E-LEARNING i formació

Recursos d'Informació

1. LA INTEGRACIÓ EN L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

 

Els canvis en el paradigma educatiu

  • Marc general per a la integració europea. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2003. 51 p. Accés al recurs Accés al catàleg

Estudis de situació i prospectiva

  • CRUE. Después de Graz. [s.l.]: CRUE, 2003. 7 p. Accés al recurs

La implantació del crèdit ECTS

  • Tovar, E., [et al.]. Work in Progress: Modeling the best practices of adaptation to European credit transfer system in technical teachings as improvement to the mobility of students. Frontiers in Education Conference, 36th Annual [en línia]. 2006. P. 1-2. Accés al recurs
  • Tovar, E. Analyzing the problems of the implementation of the European credit transfer system in a technical university. Frontiers in Education, 2004. FIE 2004. 34th Annual[en línia]. 2004, vol. 3. P. 11-16. Accés al recurs

Experiències d'adaptació de plans d'estudi i guies docents

  • Armengol Asparó, Carme, [et al.]. Eines per a l'adaptació dels ensenyaments a l'EEES. Barcelona: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2005. 79 p. Accés al recurs
  • Universidad de Zaragoza. Planificación Estratégica de la Convergencia Europea en la Universidad de Zaragoza 2006-2008 [en línia]. [Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2006]. 45 p. Accés al recurs

.

La mobilitat d'estudiants, professors i PAS

  • Mobility of teachers and trainers. A: European Commission DG EAC. Study on Key Education Indicators on Social Inclusion and Efficiency, Mobility, Adult Skills and Active Citizenship (Ref. 2005-4682/001-001 EDU ETU). London: GHK, 2006. 175 p. Accés al recurs
  • Tovar, E., [et al.]. Work in Progress: Modeling the best practices of adaptation to European credit transfer system in technical teachings as improvement to the mobility of students. Frontiers in Education Conference, 36th Annual [en línia]. 2006. P. 1-2.Accés al recurs

Criteris per a la gestió i acreditació de la qualitat

  • AQU. Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Helsinki: European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2005. 60 p. Accés al recurs
  • Wilson, Lesley. Instrumentos comunes de evaluación y acreditación en Europa. Santander: Secretaría General de la European University Association, 2004. 4 p. Accés al recurs
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - Av Víctor Balaguer s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 896 77 01 - Fax. 93 896 77 - Email info.epsevg@upc.es - Copyright 2004-2007