EPSEVG
català | español
 Presentació
 Difusió d'Experiències
  Adaptació de titulacions a l'EEES
  Adaptació d'assignatures a l'EEES
  Experiències d'aprenentatge actiu i cooperatiu
  Avaluació de l'aprenentatge en l'EEES
  Entorn Multimedia
  Jornades de docència de l'EPSEVG
 Recursos d'Informació

Difusió d'Experiències

1. ADAPTACIÓ DE TITULACIONS A L'EEES

Estructura docent

  • Román Jiménez, J.A. [et al]. Propuesta de estructura docente en titulaciones de ingeniería para facilitar la introducción de metodologías activas en la transición hacia el espacio europeo de educación superior. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

  • Ponsa Asensio, P., [et al.]. Proposta d'estructura docent en titulacions d'enginyeria per a facilitar la introducció de metodologies actives en la transició a l'espai europeu d'ensenyament superior. Jornades en Xarxa sobre l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 2006. 12p. Accés al recurs

  • Sangra, A., [et al.]. L'elaboració dels nous plans docents en l'EEES: una proposta sistema. Jornades en Xarxa sobre l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 2006. 12p. Accés al recurs

  • Celma Benaiges, Dolors. Aplicació pràctica de la metodologia de Bolonya a l'Escola Universitària del Maresme. Jornades en Xarxa sobre l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 2006. 8p. Accés al recurs

  • Cabrera, Nati. Mas, Xavier. El disseny d'assignatures d'acord amb les directrius de l'EEES a través de l'aplicació d'un nou concepte de Pla Docent. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

  • Pardo Vicente, T. `[et al.]. Análisis de la titulación de ingeniería técnica industrial, especialidad química industrial en la escuela técnica superior de ingeniería del diseño. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

  • Lucas Yagüe, Susana [et al.].  Diseño y evaluación de una metodología integrada de enseñanza-aprendizaje en el título de ingeniero químico, dentro del nuevo marco universitario europeo. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

  • Pons Fanals, Ernest. El repte de l'adaptació a l'ECTS. Punts forts i punts febles de les nostres universitats. Jornades en Xarxa sobre l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 2006. 12p. Accés al recurs

Distribució de crèdits ECTS en la titulació

  • Lucas Yagüe, Susana [et al.].  Diseño y evaluación de una metodología integrada de enseñanza-aprendizaje en el título de ingeniero químico, dentro del nuevo marco universitario europeo. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

  • Martínez, Juan Pablo. Evaluación de la carga discente de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación: asignación de créditos ECTS. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

  • Martínez,Juan Pablo [et al.]. Estudio de los perfiles y competencias rofesionales en la titulación de Ingeniería de Telecomunicación. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

 

Coordinació d'assignatures

  • Rodríguez Amigo, C. [et al.]

   Formación interdisciplinar de ingeniería y matemáticas. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

  • Sánchez Grandía, R. [et al.]. Coordinación horizontal entre materias básicas en una titulación técnica basada en la elaboración de material didáctico multidisciplinar. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

 

Competències i perfils professionals

  • Ariadna Llorens. Estudi sobre els perfils professionals dels enginyers de l'ambit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Barcelona, 22 d'abril de 2008.Accés al recurs

  • Marzo Navarro. Mercedes [et al.]. Diferencias en las competencias demandas según la macro área de la titulación. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

  • Juan Pablo [et al.]. Estudio de los perfiles y competencias profesionales en la titulación de Ingeniería de Telecomunicación. IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion. Barcelona 2006. Accés al recurs

 


Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú - Av Víctor Balaguer s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 896 77 01 - Fax. 93 896 77 - Email info.epsevg@upc.es - Copyright 2004-2007